Inici / Blog

Notícies

Contracte fix-discontinu després de la reforma laboral 2022

Contracte fix-discontinu després de la reforma laboral 2022

Regulació del contracte fix-discontinu darrere la reforma laboral 2022 El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (amb efectes de 30...

Nou límit de pagament en efectiu de 1.000€

Nou límit de pagament en efectiu de 1.000€

La llei espanyola de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal es recull en la Llei 11/2021 de 9 de juliol. Des de l'11 de juliol de 2021 no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros en les quals una de les parts...

Tributa el bo jove de lloguer?

Tributa el bo jove de lloguer?

Què és el bo jove de lloguer? El Bo Jove de Lloguer és una ajuda de 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys per a cada jove, sempre que tingui una font regular d’ingressos i els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 3 IPREM (Indicador Públic...