És possible que t’hagis trobat en la situació que el teu fill o un amic proper et demani un préstec i vulguis ajudar-lo. I potser pensis que aquest préstec pot no tenir un impacte en les teves finances, sobretot si la quantitat prestada és baixa. Però hi ha un assumpte important a tenir en compte: Hisenda pot detectar préstecs i demanar aclariments. Per això, recomanem redactar un contracte de préstec entre particulars sense interessos.

Tot seguit t’expliquem com funciona:

Cal un contracte de préstec entre particulars sense interessos?

És comú recórrer a familiars o amics quan cal una quantitat important de diners. Un exemple molt habitual de préstec entre particulars sense interessos es dóna quan un fill demana als pares els diners que necessiten en concepte d’entrada per a la compravenda d’una casa o l’entrada per a un cotxe nou, ja que sovint els resulta complicat estalviar aquestes quantitats a primerenca edat.

Podeu pensar que no té importància, però Hisenda pot revisar aquesta operació. Donar diners a una altra persona pot aixecar la sospita de l’Agència Tributària.

Tingues en compte que en aquesta tessitura no entren els micropréstecs, com deixar a un amic o familiar 50€, ni els regals o donacions, encara que en aquest darrer cas has de saber que passa una cosa semblant: si un pare regala a un fill una quantitat important de diners, hauria de passar per notaria i pagar l’impost de successions i donacions corresponents.

El cas que us presentem, el préstec entre particulars sense interessos, es tracta d’un préstec que la persona ha de tornar, ja que aquest és l’acord a què han arribat les parts.

Així, si el préstec entre particulars sense interessos no es fa de manera correcta, Hisenda pot entendre que és una donació i exigir el pagament de l’impost de successions i donacions.

Com és el contracte de préstec entre particulars sense interessos?

Per evitar que Hisenda reclami el pagament de l’impost, però també per evitar futurs malentesos si sorgeix algun problema a la relació entre particulars, és recomanable redactar un contracte. Aquest contracte ha de contenir:

  1. Data de la signatura del contracte.
  2. Dades personals de les dues persones implicades.
  3. Si sou un préstec amb interès 0, o si hi ha algun tipus d’interès. És millor indicar-ho encara que sigui 0% d’interès, ja que altrament Hisenda podria fer tributar la persona que fa el préstec a la declaració de l’IRPF.
  4. Import del préstec, termini de devolució i com es tornarà l’import. És important que s‟indiqui un termini real. Si la persona que fa el préstec té 60 anys i el préstec es redacta a 40 anys, Hisenda pot sospitar sobre això.
  5. La possibilitat d’amortitzar o cancel·lar de manera anticipada el préstec.
  6. Es pot incloure una clàusula per a un possible cas d’impagament.

Aquest contracte per a un préstec entre particulars sense interessos pot signar-se davant de notari, si es desitja, encara que també pot ser un contracte privat.

Un cop signat, s’ha de presentar a Hisenda, juntament amb el model 600, ja que cal autoliquidar l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD). Tot i així, aquesta és una operació exempta de pagament, que ha de realitzar la persona que rep els diners, en el termini de 30 dies des que rep els diners, a la delegació d’Hisenda que prefereixi. És a dir, presentar el model 600 no té cost però cal autoliquidar l’ITP i l’AJD corresponents.

Si no vols tenir problemes en fer un préstec entre particulars sense interessos, ja sigui a un familiar o a un amic, serà millor que et plantegis redactar un contracte de préstec entre particulars sense interessos. No trigues gaire temps, i t’estalvies rebre un requeriment d’Hisenda.