Inici / Serveis / Assessoria laboral

Assessoria laboral

 • Assessorament global laboral i social, personalitzat en cada empresa mitjançant estudi i anàlisi de salaris de les nòmines dels treballadors, aplicant el conveni col·lectiu corresponent a l’activitat de l’empresa.
 • Cotització de quotes a la Seguretat Social, amb l’aplicació de quantes bonificacions i particularitats legals siguin d’aplicació. Sol·licitud d’ajornament de pagaments de quotes Seguretat Social.
 • Altes i baixes d’empreses i treballadors a la Seguretat Social i Empleats de la llar.
 • Tramitació de les diferents modalitats de contractes laborals, amb seguiment dels mateixos.
 • Confecció de nòmines i de documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Seguiment i confecció de la liquidació de retencions de l’IRPF.
 • Assistència i representació en les Inspeccions de treball i els actes de conciliació laboral. Mediació en conflictes individuals i col·lectius de treball.
 • Sol·licitud i tramitació de tot tipus de prestacions de la Seguretat Social: jubilació, invalidesa, viudetat, orfandat.
 • Tramitació d’Ajudes Estatals, Autonòmiques i Municipals relatives a la matèria.
 • Assessorament global laboral i social, personalitzat en cada empresa mitjançant estudi i anàlisi de salaris de les nòmines dels treballadors, aplicant el conveni col·lectiu corresponent a l’activitat de l’empresa.
 • Cotització de quotes a la Seguretat Social, amb l’aplicació de quantes bonificacions i particularitats legals siguin d’aplicació. Sol·licitud d’ajornament de pagaments de quotes Seguretat Social.
 • Altes i baixes d’empreses i treballadors a la Seguretat Social i Empleats de la llar.
 • Tramitació de les diferents modalitats de contractes laborals, amb seguiment dels mateixos.
 • Confecció de nòmines i de documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Seguiment i confecció de la liquidació de retencions de l’IRPF.
 • Assistència i representació en les Inspeccions de treball i els actes de conciliació laboral. Mediació en conflictes individuals i col·lectius de treball.
 • Sol·licitud i tramitació de tot tipus de prestacions de la Seguretat Social: jubilació, invalidesa, viudetat, orfandat.
 • Tramitació d’Ajudes Estatals, Autonòmiques i Municipals relatives a la matèria.