Inici / Blog

Notícies

Calendari laboral del 2023 a Catalunya

Calendari laboral del 2023 a Catalunya

Aprovació del calendari laboral El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya aprova el calendari laboral del 2023, un cop traslladada la proposta als agents socials i econòmics, en el marc del Consell de Relacions Laborals. Al 2023, hi haurà: 15...

Nuevo programa de ayudas “Empleo + Transformación”

Nuevo programa de ayudas “Empleo + Transformación”

Te informamos del nuevo programa de ayudas, “Empleo + Transformación” del Departamento de Empresa y Trabajo, de la Generalidad de Cataluña, el cual tiene el objetivo de ofrecer apoyo a personas autónomas, microempresas y cooperativas para el mantenimiento de empleo...

Contracte fix-discontinu després de la reforma laboral 2022

Contracte fix-discontinu després de la reforma laboral 2022

Regulació del contracte fix-discontinu darrere la reforma laboral 2022 El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (amb efectes de 30...

Nou límit de pagament en efectiu de 1.000€

Nou límit de pagament en efectiu de 1.000€

La llei espanyola de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal es recull en la Llei 11/2021 de 9 de juliol. Des de l'11 de juliol de 2021 no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros en les quals una de les parts...

Tributa el bo jove de lloguer?

Tributa el bo jove de lloguer?

Què és el bo jove de lloguer? El Bo Jove de Lloguer és una ajuda de 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys per a cada jove, sempre que tingui una font regular d’ingressos i els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 3 IPREM (Indicador Públic...