Tributa el bo jove de lloguer?

Tributa el bo jove de lloguer?

Què és el bo jove de lloguer? El Bo Jove de Lloguer és una ajuda de 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys per a cada jove, sempre que tingui una font regular d’ingressos i els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 3 IPREM (Indicador Públic...