CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS

Segons la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom, els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització. A més poden elegir l’altra dins dels límits mínims i màxims que els siguin aplicables en cada exercici.

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per tant, els treballadors autònoms tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 31 de desembre, per tenir efectes a partir de l’1 de gener.

 

BASES MÍNIMES I MÀXIMES DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS

D’acord amb el que preveu el Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2022 (en fase de tramitació), a partir del Gener de 2022:

  1. La base mínima serà de 960,60 Euros mensuals.
  2. La base màxima serà de 4.139,40 Euros mensuals.

Pots veure totes les taules de bases de cotitzacions mínimes i màximes clicant aqui.

 

Normativa: